Tiedolla johtaminen on myös pk-yritysten oikeus

Moni tuntee tavan, jossa ennalta määritellyin väliajoin käydään palaverissa läpi tuotannon onnistumiset menneeltä ajalta ja mahdolliset yllättävät seisokit ja muut tuotannon häiriöt. Ensiksi kerätään eri ohjelmistoista ja muistiinpanoista ajanjakson tuotantomäärät ja verrataan sitä kenties kapasiteettiin ja lasketaan, kuinka tehokasta tuotanto on ollut. Raportin tuottaminen ei siis ole yksinkertainen toimenpide ja jos siihen halutaan tarkasti sisällyttää tuotannon hylkymäärät, huoltotauot ym. ja laskea niiden vaikutukset, raportti on jo liiankin raskas monelle työstää. Niinpä raportti on usein jokseenkin tarkka, mutta siinä voi olla olennaisia puutteita. Jälkikäteen laskettu tieto on auttamatta myöhässä, eikä sen avulla voi enää reagoida ajanjaksolla äkisti tapahtuneisiin tilanteisiin.

Päätöksiä on tehtävä ja tuotantoa on kehitettävä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Siksi on vähintäänkin suotavaa, että päätökset tehdään oikean tiedon saattelemana. OEE laskenta automaattisesti ohjelmiston avulla on tähän oiva apu. Järjestelmä, joka laskee automaattisesti ja reaaliaikaisesti kaikkien tuotantolinjojen tehokkuuden, on ollut liian hankala ja kallis toteuttaa, joten siksi monet yritykset laittavat edelleen lukuja manuaalisesti Exceliin tai jopa ruutupaperille.

Nyt tilanne on kuitenkin toisenlainen, sillä automaattisen tuotannonseurantajärjestelmän käyttöönotto ei enää vaadi valtavia projekteja tai satojen tuhansien investointeja. Uusi OEEmanager -ohjelmisto on suunniteltu ja toteutettu pk yritysten tarpeisiin. Ohjelmisto on täysin alustavapaa ja toimii kaikilla nykyaikaisilla selaimilla. Tämä tarkoittaa, paitsi säästöä lisenssimaksuissa ja tietokantapalveluissa, myös sitä, että yrityksen ei tarvitse muuttaa nykyisiä ohjelmistojaan millään tavalla. Näin käyttöönotto on vaivatonta ja kustannustehokasta. Ohjelmistoon voi syöttää myös mahdolliset vuorojärjestelmien muutokset ja uusien tuotantolinjojen käyttöönoton, joten luvut ovat vertailukelpoisia muutosten jälkeenkin. Toiminnan laajentuessa ohjelmisto skaalautuu mukana ja tarpeen tullessa sitä voidaan kehittää edelleen asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Tiedolla johtaminen tulee aidosti osaksi yrityksen toimintaa. Reaaliaikainen ohjelmisto mahdollistaa nopeat reagoinnit muuttuviin tilanteisiin ja se skaalautuu eri käyttäjille tarpeen mukaan. Käyttäjät voivat seurata tuotantoa reaaliaikaisesti tunti-, päivä-, viikko-, kuukausi tai vuositasolla. Siinä missä työnjohtaja on kiinnostunut linjojen reaaliaikaisesta tilanteesta, ylin johto haluaakin tarkastella historiaa menneeltä kaudelta.

Tiedolla johtaminen sitouttaa yrityksen henkilökuntaa, auttaa yhteisten tavotteiden asettamisessa ja seurannassa, sekä tuo kustannussäästöjä. Onko teidän yrityksenne valmis siirtymään automaattiseen tuotannonseurantaan? Pyydä meiltä tunnukset ohjelmiston demo versioon alla olevalla lomakkeella. Lisää ohjelmistosta myös täällä.

Pyydä testitunnukset ohjelmistoon tällä lomakkeella