Alustariippumaton
Rajoittamaton määrä käyttäjiä
Data suojassa kotimaassa

 

Yrityksen liikevaihdon ja tuoton parantamiseen vaaditaan täyden käyntiasteen sijaan tietoa siitä, miten tuotanto kokonaisuudessaan onnistuu. Kun tuotannosta saadaan tietoa myös eri linjojen nopeudesta ja laadusta, päästään tarkkaan käsitykseen siitä missä kehitystoimia tarvitaan ja missä pullonkaulat sijaitsevat. Tehokkuus muodostuu kolmen eri tekijän tulosta; käytettävyys, nopeus ja laatu. 100% käyntiaste ei kerro onko tuote ollut myyntikelpoista tai onko tuote valmistunut sillä nopeudella, joka on realistisesti mahdollista. Yrityksen työntekijät, johto ja omistajat ovat oikeutettuja saamaan aitoa rehellistä dataa tuotannosta. 

 

Ohjelmisto lukuisilla hyödyllisillä ominaisuuksilla

Monitorointi

Reaaliaikainen monitorointi eri tuotantolinjoille antaa työntekijöille ja työnjohdolle hyvän tilannekuvan. Monitorin avulla pystytään myös tarkemmin tutkimaan miten nykytilanne suhteutuu edelliseen työvuoroon, vuorokauteen tai viikkoon. Tilanne on tiedossa reaaliaikaisesti, eikä vasta seuraavan viikon/kuukauden palaverissa. Tieto on käytettävissäsi kaikkialla millä tahansa laitteella nykyaikaisella selaimella. 

Tiedon avulla päivittäinen johtaminen yrityksissä helpottuu ja perustuu mitattuun dataan. Tavoitteiden asettaminen on helppoa ja häiriötilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti. Tieto on käytössä paikasta riippumatta kaikilla laitteella nykyaikaisella selaimella. 

Raportit

OEEmanagerin avulla tuotannosta saadaan muutamalla klikkauksella tarkkoja raportteja eri ajanjaksoilta. Raporteista selviää helposti onko tuotanto päässyt tavoitteeseen. Raportit ovat työväline paitsi paikalliselle johdolle, mutta pitkän aikavälin raportit soveltuvat myös yhtiön hallituksen ja ylemmän johdon käyttöön. Ohjelmisto tarjoaa arvokasta tietoa tuotannosta läpi organisaation.

Raportit on suunniteltu mahdollisimman monenlaisia yrityksiä ajatellen. Toisille on tärkeää raportoida kumulatiivinen tuotanto ja toiset haluavat yksityiskohtaisen lajikohtaisen määrän kultakin työvuorolta. Raportit perustuvat pilvipalveluun kerättyyn dataan, ja siten ne ovat turvassa ja aina yrityksen käytettävissä.

Käyntikatkot

OEEmanagerin ei laske vain OEE/KNL lukua, vaan soveltuu myös erilaisten vikatilanteiden tilastointiin. Ominaisuus soveltuu erityisesti yrityksille, jossa halutaan selvittää missä kehitystoimia kaivataan kipeimmin. Ohjelmisto tilastoi raportille erikseen eri syyt ja niiden frekvenssin ja lisäksi lajittelee ne suunniteltuihin ja suunnittelemattomiin tuotantokatkoksiin. Tämä mahdollistaa aidosti rehellisen datan onnistumisesta. Etukäteen suunniteltu tuotantokatkos, kuten määräaikaishuolto ei luonnollisesti saa vaikuttaa siihen miten tuotanto on onnistunut. 

Käyntikatkojen tilastointi on sitä dataa, jonka avulla kehitystoimet on perusteltavissa niin työntekijöille kuin ylemmälle johdollekin. Ilman mitattua dataa kehitystoimien tarve määrittyy parhaimman arvauksen mukaan.

Kriittinen data varmassa suojassa

OEEmanager ohjelmiston keräämä data on yrityksille kriittistä ja tavoitteemme on taata paras mahdollinen suoja. Tänä päivänä tietosuoja on erityisen tärkeää. Merkittävänä osana tietosuojaan kuuluvat teknisten suojausratkaisujen lisäksi myös fyysinen turvallisuus ja toimintavarmuus. Käytämme OEEmanager -ohjelmistossa Shellit.org pilvipalvelimia, jonka avulla varmistamme, että tiedot ovat suojassa Suomessa.

Pilvipalvelu on asiakkaillemme vaivaton, toimintavarma ja turvallinen tapa käyttää ohjelmistoa. Oma palvelin voi näyttäytyä lyhyen ajan säästönä, mutta pitkässä juoksussa pilvipalvelu on lähes aina varmempi ja kustannustehokkaampi, kuin itse ylläpidetty palvelin. Näin ohjelmisto voidaan toimittaa avaimet käteen periaatteella ja säästät omia resursseja, sekä ohjelmisto pysyy ajan tasalla.

Olemme vuonna 2005 perustettu yritys, jonka toiminta-ajatuksena on alusta lähtien ollut yritysten tuotantoasteen parantaminen kunnonvalvonnan avulla. Läheinen työskentelymme erilaisten tuotantolaitosten kanssa mahdollistaa ohjelmistojen kehityksen, jotka ovat aidosti hyödyllisiä asiakkaillemme. OEEmanager soveltuu monenlaisten valmistavien yritysten käyttöön ja tarpeen mukaan jatkokehitämme ohjelmistoa asiakkaidemme toiveesta.

Pyydä demotunnukset oheisella lomakkeella.