Tuotantokatkojen syyt esille.

Tiedolla johtaminen on luonnollisesti vaikeaa, jos tietoa tuotannosta ei ole saatavilla. Syyt tuotantokatkoksille voi olla kirjavia ja myöhemmin tarkasteltuna voi olla vaikea päästä jyvälle mikä tarkalleen ottaen on se pullonkaula, joka tuotantoa jarruttaa. Kaikki tuotantokatkokset ovat kuitenkin joko suunnittelemattomia tai suunniteltuja tuotantokatkoksia.

Kahdenlaisia katkoksia, molemmat syövät tuotantoaikaa

Suunnittelematon tuotantokatko on yrityksestä riippuen usein se ensimmäinen asia, johon kiinnitetään huomiota. Suunnittelematon katko tulee usein koneiden häiriö-/vikatilanteista, laatupoikkeamista, tapaturmista yms. ja niiden ehkäisy tuleekin olla ensisijaista. Kun käytössä on tarkkaa dataa eri häiriötilanteiden esiintymistaajuudesta ja kestoista, tuotannon kehityksessä keskitytään aina oleellisimpiin asioihin.

Suunniteltu tuotantokatko on samalla tavalla hukka-aikaa tuotannosta kuin suunnittelematon katko. Suunniteltuja katkoja voi olla esimerkiksi huoltotauot. Vaikka huollot ovatkin erittäin tärkeitä, on hyvä pysyä perillä siitä, kuinka paljon niihin menee aikaa todellisuudessa. Tämä aika voidaan lisätä huollon kustannuksiin. Onkin siis syytä pitää silmällä sitä, miten kauan huolto kestää ja voiko sitä järkevästi lyhentää esimerkiksi kunnonvalvonnan tai muiden toimenpiteiden avulla?

OEEmanager ohjelmisto tarjoaa vastauksen tuotantokatkosten syihin. Ohjelmistoon on saatavilla ominaisuus, jonka avulla tuotannon pullonkaulat saadaan helposti esille ja raportin avulla kaikki tuotannosta yrityksen johtoon asti tietävät missä kiireisimmät kehityskohteet ovat.

 

Onko yrityksessänne aika aloittaa tuotannon seuranta tai onko teillä kenties tarvetta mitata jotain muuta tuotannostanne? Ota meihin yhteyttä!