Haluatko dataa vai informaatiota?

Dataohjautuvuus, tiedolla johtaminen ja muut termit ovat tulleet tutuksi viime vuosina. Erilaista dataa on saatavilla helpommin kuin koskaan, kiitos kehittyneiden ohjelmistojen ja anturiteknologian. Oletko pysähtynyt miettimään mitä arvoa datalla on ja mihin sitä käytetään?

Data on raaka-ainetta informaatiolle.

Data on nykyaikaisen tuotannon elinehto. Se auttaa yrityksiä seuraamaan tuotannon tehokkuutta, parantamaan prosesseja, optimoimaan huoltoja ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Data itsessään ei ole arvokasta – sen arvo tulee siitä, miten se jalostetaan informaatioksi ja sen myötä osaksi päätöksentekoa. Olipa kyseessä minkälainen data hyvänsä, sitä pitää olla tarpeeksi ja se tarvitsee käsitellä, jotta siitä muodostuu informaatiota.

Miten data muutetaan informaatioksi?

Datan jalostaminen informaatioksi on prosessi, jossa raakadata muunnetaan merkitykselliseksi ja hyödylliseksi tiedoksi. Kaikki alkaa datan keräämisestä.

Datan kerääminen: Tämä on luonnollisesti ensimmäinen askel datan jalostamisessa. Tässä vaiheessa kerätään raakadataa eri lähteistä, kuten antureista, lokeista, tietokannoista ja järjestelmistä.

Datan puhdistaminen: Datasta poistetaan tai tunnistetaan virheet ja epätarkkuudet, jos sellaisia ilmenee. Tämä on tärkeää, koska epätarkka data voi johtaa harhaanjohtaviin tuloksiin ja päätöksiin.

Datan analysointi: Dataa tutkitaan ja analysoidaan, jotta sen avulla voidaan havaita erilaisia ilmiöitä ja trendejä. Tämä voi sisältää tilastollista analyysiä, koneoppimista ja muita data-analyysitekniikoita.

Informaatio on syntynyt, kun jalostettu data laitetaan kontekstiin ja se muotoillaan esitettävään muotoon. Informaatiota voi käyttää nyt pohjana päätöksenteossa ja myöhemmin seurata kehitystä. On kuitenkin tärkeää huomata, että informaatio on sen hetken tuotos ja voi vanhentua nopeasti. Uutta dataa tarvitaan jatkuvasti jalostettavaksi.

Ohjelmistokehitystä aidolla ymmärryksellä.

Ohjelmisto- ja tuotekehityksemme toiminta perustuu vahvasti datan keräämiseen ja siihen käytettäviin mittalaitteisiin, sekä datan jalostamiseen. Usein asiakkaamme haluavat tietoa jostakin asiasta tai ilmiöstä. Mitattavia suureita ovat esimerkiksi koneiden käyntiajat, energiankulutus, värähtely, lämpötila yms. Kun asiakkaalla on tarve saada lisää tietoa jostain asiasta, astumme apuun ja autamme keräämään ja jalostamaan datan oikealla tavalla, jotta asiakkaalla on paras mahdollinen informaatio käytettävissään.
Monilla asiakkaillamme on dataa jo omasta takaa kiintolevyt pullollaan, mutta niiden jalostaminen informaatioksi ei ole syystä tai toisesta toteutunut. Pystymme auttamaan myös tässä asiassa luomalla asiakkaalle räätälöidyn ohjelmiston, jonka avulla data muuttuu hyödylliseksi informaatioksi.
Ymmärrys teollisuudesta ja asiakkaidemme toiminnasta on valttikorttimme, kun haetaan ohjelmistokehityksen palveluita. Jos ohjelmistokehityksen väki ei ymmärrä asiakkaan tarvetta, ei data ja informaatiokaan ole relevanttia. Jos sinulla on haasteita, jotka voidaan ratkaista ohjelmistokehityksellä, niin pidetään yhteinen hetki asian ääressä.