Useimmin kysytyt kysymykset yritysvierailuilla, tapahtumissa ja koulutuksissa on listattu tälle sivulle. Jos teillä on kysymys jota ei löydy tältä sivulta, ottakaa yhteyttä niin keskustellaan asiasta.

Mitä vastinetta saan sijoutukselleni? Mitä NMAS-järjestelmä voi tarjota minulle?

Ensinnäkin räätälöimme ratkaisun yhteistyössä juuri teille. Käymme läpi tyypilliset toimintahäiriöt ja minkä tasoinen järjestelmä on kaikista kustannustehokkain, tällaista palvelua ei muilla ole saatavilla.

 • Etävalvontapalumme kattaa myös mittausparametrien ja hälytystasojen säätämisen. Emme koskaan tee pelkkää automaattianalysointia ja olemme aina yhteydessä asiakkaaseen jos poikkeamia esiintyy.
 • Verkkoportaalimme on käyttö ei vaadi teiltä muuta kuin laitteen jossa on selain. Tarkempaa analysointia varten saatavillanne on tämän hetken kehittynein analysointiohjelmisto.
 • Jos järjestelmän ostaminen epäilyttää tarjoamme teille kokeilujakson veloituksetta, voitte tehdä hankintapäätöksen testin jälkeen.

Ensimmäiseksi konfiguroimme Nome-ratkaisun juuri teidän kohteenne kanssa. Yhdessä teidän kanssanne luodaan luettelo, jossa esiintyy tyypilliset toimitahäiriöt ja riskinsietotaso kullekkin niistä.

 • Konfiguroinnin jälkeen saat määräajoin päivityksen raportista. Raportissa on kerrottu todennäköisyys, jolla tietty toimintahäiriö tulee esiintymään tulevaisuudessa. Teidän kanssanne tekemämme riskinsietotason perusteella, näet välittömästi mitkä osat todennäköisesti tulevat ongelmaksi tulevaisuudessa.
 • Pääsette raporttiin verkkoportaalissa. Näette yleiskatsauksen päätason näkymästä tai voitte tutkia yksityiskohtaisempia osia ja niihin liittyviä toimintahäiriön riskejä.
 • Tarjoamme suoran online-esittelyn, joten voitte tutustua kaikkiin NMAS:n tuomiin mahdollisuuksiin ja hyötyihin. Älkää epäröikö ottaa meihin yhteyttä saadaksenne lisätietoja tai sopiaksenne tapaamisen kanssamme!
Lisääkö NMAS-järjestelmä kohteeni käyttöikää?

NMAS-järjestelmä havaitsee viat ja poikkeamat ajoissa ennen kuin ne kehittyvät vaurioiksi. Tämä lisää sekä laitteiden elinikää kun huollot voidaan tehdä ajoissa että vähentää yllättävien tuotantoseisokkien määrää.

Antavatko Nomen järjestelmät indikaation toimintahäiriöistä aikaisemmin ja onko vianmääritys helpompaa kuin perinteisillä kunnonvalvontamenetelmillä?

Nomen ainutlaatuinen kunnonvalvontateknologia on osoittautunut erittäin tarkaksi ja luotettavaksi. Ennustettavuus on ainutlaatuista ja tarjoaa selvästi enemmän etuja kuin perusvianmääritykseen tarkoitetut välineet.

Olemme jo pitkällä kunnonvalvonnassa, onko Nomella tarjota meille mitään uutta?

Pitkälle kehittynyt kunnonvalvonta on itse asiassa edellytys NMAS-järjestelmän tehokkaalle käytölle. Voimme hyödyntää saatavilla olevaa tietoa räätälöidessämme online-valvontaa ja tuottaa esimerkiksi rajapintojen kautta lisätietoa jo olemassa oleviin järjestelmiin.

Mikä on teidän ratkaisu siihen mitä muut eivät ole pystyneet tekemään? Mikä erottaa teidät muista vastaavien järjestelmien tarjoajista?
 • Nomen ratkaisu ei ole vain tavallinen kunnonvalvontajärjestelmä: Järjestelmämme voidaan yhdistää rajapinnoilla toisiin järjestelmiin tiedon keräämiseksi ja tuottamiseksi. Järjestelmäämme voidaan muokata ja kehittää tarpeen vaatiessa toimintaympäristön ja muiden järjestelmien kehittyessä ja muuttuessa. Laitteistomme on suunniteltu etäpäivitettäviksi ja vanhoja järjestelmiä ei tarvitse koskaan poistaa, niitä voidaan päivittää ja laajentaa.
 • Nomen NMAS-järjestelmä ei ole pelkästään mittaava järjestelmä: Järjestelmämme avulla häiriöiden juurisyitä pystytään löytämään ja kitkemään pois. Me emme tyydy pelkästään havaitsemaan vikoja vaan löytämään niiden juurisyyn ja ennustamaan niitä etukäteen.
 • Nomen NMAS-ratkaisu on täydellinen lisä laitteidenne valvontaan: Tarjoamme asiantuntija apua vikojen havainnoinnin lisäksi myös liittyen tuleviin laitehankintoihin ja parannusehdotuksia nykyiseen tilanteeseen. Mittausten avulla saamme paljon tietoa laitteen toiminnasta ja voimme sitä kautta kertoa kuinka nykyistä käyttötapaa voitaisiin kehittää.
 • Nomen NMAS-ratkaisun avulla kehitätte työnhallintaa: Järjestelmä auttaa priorisoimaan huoltotyöt ja optimoimaan varaosatarpeen. Hätätöiden osuus laskee järjestelmän avulla ja voitte resurssoida huoltotyöt.

 

 • Nomen ratkaisu ei ole vain tavallinen kunnonvalvonnan ratkaisu: Yhdistämme kunnonvalvonnasta saatua dataa nykyisiin ja tuleviin toimintahäiriöriskeihin, kun taas tavalliset kunnonvalvontajärjestelmät keskittyvät samankaltaisten yleisten toimintahäiriöiden ilmoittamiseen.
 • Nomen NMAS-järjestelmä ei ole pelkästään ennustava järjestelmä: Vastaamme ajoitukseen perustuen kohteen tilaan, kun taas muut järjestelmät keskittyvät vastaamaan juuri tämän hetkiseen kohteen tilaan.
 • Nomen NMAS-ratkaisu on täydellinen lisä kohteenne ylläpitoon: Tarjoamme apua kohteenne nykyisiin ja tuleviin tilaan ja toimintahäiriöihin liittyviin päätöksentekoihin, kun taas tavanomainen järjestelmänhoito antaa vain pintapuolisen tilastokuvauksen.
 • Nomen NMAS-ratkaisu on tärkeä lisä teidän työn hallintaratkaisuun: Autamme priorisoimaan ja valitsemaan huolto järjestyksen perustuen toimintahäiriöriskeihin teidän kohteessanne.
Meillä on vesivoimalaitoksella vanha vesiturbiini, jossa ei ole kunnollista kunnonvalvontaa. Voiko turbiinille jälkiasentaa valvontajärjestelmän.

Yleensä voidaan, olemme asentaneet useita valvontajärjestelmiä vanhoille vesiturbiineille. Järjestelmät toimivat erittäin hyvin ja vesiturbiinien kohdalla etävalvontapalvelu on paras ja kustannustehokkain ratkaisu.

Voiko NMAS-järjestelmä tarjota apua tuuliturbiineille ja vaihteille?

Pääasiassa kyllä. Ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta!

Mitä jos NMAS-järjestelmä ei toimikaan kunnolla?

Jos NMAS-järjestelmä ei toimi kunnolla niin Nome auttaa verkossa tapahtuvan vianmäärityksen, puhelimen kautta tai paikan päällä tapahtuvan vianmäärityksen avulla. Otamme aina täyden vastuun meille kuuluvissa takuu asioissa.

Tarvitsenko koulutusta tai aikaisempaa kokemusta osatakseni käyttää ohjelmistojanne?

Ohjelmistojen käyttöön ette tarvitse aikaisempaa kokemusta. Käyttöliittymä on intuitiivinen ja valvonta perustuu pääsääntöisesti tietokoneen laskemiin kokonaisarvoihin. Mittausdatan analysointi vaatii asiantuntemusta johon tarjoamme mielellään etäpalveluja ja koulutusta.

Voinko luottaa teknologiaanne?

Asiantutijamme ovat kehittäneet järjestelmää kymmenien miestyövuosien edestä ja sitä on käytetty ja testattu haastavissa olosuhteissa tehtaissa, laivoilla jne… Voitte luottaa siihen että teknologiamme toimii.