Tietosuojaseloste
Päivitetty 15.2.2021
Nome Oy (yritys)
info@nome.fi
Y-tunnus: 1987072-7
Osoite: Lummintie 13, 90460 Oulunsalo, Suomi
Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.
Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään ja asiakkuuden hoitoon sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.
Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan
vastuualueeseen yrityksessään.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus
Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käsiteltävät henkilötiedot
• Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:
• Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
• Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
• Tapahtumatiedot kuten tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot
Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):
• Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
• Yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
• Verkkokäyttöön liittyvät tekniset tiedot kuten IP-osoite, selain ja siihen liittyviä tietoja
• Oppaiden ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot
• Evästeet
Käyttötiedoista analytiikan avulla päätellyt tiedot (johdetut tiedot):
• Kiinnostuksen kohteet

Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä keräämällä tietoa istuntojen aikana tehdyistä toimenpiteistä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän, myynnin ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme. Evästeiden avulla kerättyä tietoa analysoidaan Leadfeeder palvelun avulla. Lue lisää Leadfeederin evästeiden käytännöstä https://www.leadfeeder.com/privacy/
Sivustollamme käytetyt evästeet:
Google Analytics, Woocommerce, Leadfeeder, WordPress, Sumo, Atomattic, JetPack, Popup Maker, Polylang, Mailchimp, Google Tag Manager, Google reCAPTHCA, Facebook, Linkedin.

Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa Nome Oy:n asiakkaaksi. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan Nome Oy:n asiakastietorekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet
• Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
• Yrityksen asiakasrekisteri
• Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot

Rekisterin suojauksen periaatteet
Säilytämme asiakkaidemme henkilötiedot ja muut asiakastiedot luottamuksellisina ja käytämme henkilötietoja vain erikseen asiakasrekisterin rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja muuten lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeellisia. Suojaamme asiakastietomme mahdollisimman tehokkaasti ja pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietojärjestelmiimme. Henkilötietoja ja muita asiakastietoja käsittelevä henkilöstömme on vaitiolovelvollinen työssään käsittelemistään tiedoista. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin, että Nome Oy toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä sekä tietoturvakäytäntöjä.

Sinun oikeutesi
Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen.
Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti

Katso kaikki tietosi
Voit pyytää pääsyä kaikkiin tietoihin, joita olemme sinusta keränneet lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@nome.fi.