Kehitysyhteistyö

Olemme osallistuneet useisiin yhteiseurooppalaisiin kehityshankkeisiin, ja niiden avulla olemme saaneet poikkeuksellisen hyvää kokemusta erilaisista valmistusprosesseista ja tuotantoympäristöistä. Tämä laaja kokemus on arvokasta myös asiakkaillemme, sillä pystymme tarjoamaan heille entistäkin parempaa osaamista ja laatua projekteissamme. Kehityshankkeisiin osallistuminen on mahdollistanut meille uusien teknologioiden ja parhaiden käytäntöjen omaksumisen, mikä taas on vahvistanut asemaamme alallamme ja tuonut lisäarvoa asiakkaillemme. Jatkamme aktiivista osallistumista kehityshankkeisiin varmistaaksemme, että pysymme ajan tasalla alan viimeisimmistä kehityssuuntauksista ja voimme tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia ratkaisuja heidän tarpeidensa täyttämiseksi.

ENGINE project

Engine projektin päämääränä on kehitää metallituotteiden valmistusta ja suunnittelua kohti virheetöntä prosessia. Järjestelmää testataan ja demonstroidaan meridieselien valmistus- ja toimitusketjussa. Projektin tavoitteena on lisätä teollisuuden ja pk-yritysten kilpailukykyä, vähentää valmistusvirheitä ja jätettä, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa työntekijöiden hyvinvointia.

The main objective of ENGINE is to develop a first-time-right and zero-defect metal product design and manufacturing system, then demonstrate it on marine engine supply-chain. Project aims to increase competitiveness of industry and SMEs, reduce manufacturing defects and waste, create new business cases, and improve employee well-being.

https://theengineproject.eu

 

 

CHARM project

CHARM ECSEL JU -projektin tavoitteena on kehittää teollisuuden IoT-ratkaisuja (esineiden internet) vaativiin teollisiin ympäristöihin. Eurooppalaisen valmistusteollisuuden digitalisointi on avain sen jatkuvaan uudistumiseen ja kilpailukykyyn. Ankarat ympäristöolosuhteet valmistusprosesseissa ja loppukäyttäjän ympäristössä voivat hidastaa IoT:n ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia. CHARM (Challenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI) -projekti on suunniteltu ratkaisemaan nämä haasteet.

The CHARM ECSEL JU project aims to develop industrial IoT (Internet of Things) solutions with an improved tolerance towards harsh industrial surroundings. Digitalisation of the European manufacturing industries is the key to their continuous renewal and competitiveness. Harsh environmental conditions in manufacturing processes and end user environment may slow down the opportunities brought by IoT and AI (Artificial Intelligence). The CHARM (Challenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI) project is set to solve this challenge.

https://charm-ecsel.eu/