Visuaaliset tarkastukset ja tähystyspalvelut

Säännöllistä vaihteiston tarkastusta suositellaan osana ennakoivaa huolto-ohjelmaa. Odottamattomat ongelmat voivat olla hankalia ja korjaukset ovat kalliita. Säännöllisillä tarkastuksilla vauriot pystytään havaitsemaan ajoissa. Tämä säästää kustannuksia ja vähentää työnseisausten todennäköisyyttä.

Vaihteiston visuaalinen tarkastus ja asennus

Olemme tarkastaneet tuhansia teollisuus ja laivavaihteistoja viimeisten 15 vuoden aikana. Tarkastuspalvelumme sisältää:

  • Värähtelyanalyysi tärkeimmille komponenteille; päälaakereille, vaihdelaatikoille ja generaattoreille
  • Tutkimus endoskoopin avulla
  • Yksityiskohtainen raportti vaihteiston kunnosta ja suositelluista toimenpiteistä

Raportointi

Loppuraportti kirjoitetaan testauksen jälkeen ja sisältää mittaukset ennen tarkastusta ja sen jälkeen. Tarvittaessa suositukset käyttö-, tarkastus- ja huoltotöille, jotka takaavat luotettavamman käytön vähemmillä rikkoontumisilla.

Ota yhteyttä