Etävalvonta

Etävalvonta auttaa tehokkaasti ongelmien diagnosoinnissa, varsinkin syrjäseutujen tuotantolaitoksissa ja vaarallisissa kohteissa, jonne pääsy käynnin aikana on rajoitettua. Tarjoamme kustannustehokasta etävalvontaa. 

Etävalvonta säästää kustannuksia, sillä mittaus ja analysointi ei sido henkilöresursseja asiakkaalta. Lisäksi analysoinnin suorittaa sertifioidut ammattilaisemme.

Etäanalyysi

Toimitamme ja asennamme sopivan järjestelmän. Järjestelmä voi olla esimerkiksi nmas Easy tai langaton nmas Chess. Asennuksen jälkeen muodostetaan yhteys datan lähettämiseksi Nomelle analyysia varten. Ennalta valitun suunnitelman mukaan analysoimme mittaustulokset. Analyysiin perustuen tehdään raportti jossa asiantuntijamme arvioi ongelmat ja ehdottaa seuraavaa vaihetta.

Data tallennetaan tietokantaan. Säännöllinen mittaus luo erittäin hyvän pohjan kehityssuunnittelulle. Ajan mittaan tästä saa selkeän näkemyksen tuotantolaitoksen tilanteesta ja kehityksestä. Riskejä voidaan arvioida paremmin ja ylläpito voi tapahtua tehokkaammin, koska järjestelmien ennustettavuus paranee.

Nome nmas

Vianmääritysapu

Hälytystasot ja -menettelyt voidaan asettaa online-järjestelmään. Järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, kun asetetut tasot ylittyvät. Järjestelmän mittaustiedot lähetetään välittömästi asiantuntijoillemme. Havannoitu poikkeama voidaan analysoida välittömästi, mikä auttaa oikean päätöksen tekemisessä. Asiantuntijamme suorittaa tarvittaessa analyysin, tarkastuksen ja raportin selventämisen paikan päällä.

Signal measurement Nome nmas

Rutiiniseuranta

Tarjoamme koneille (pumput, moottorilaakerit, turbiinit, jne.) säännöllisen valvontaohjelman. Sen jälkeen kun seurattava kohde on yksilöity, annamme suosituksen,miten usein kohdetta olisi hyvä seurata. Annamme myös lyhyen opastuksen online-järjestelmän käytöstä. 

Nome nmas easy

Online järjestelmät

Asennamme online valvontajärjestelmät avaimet käteen -periaatteella ja asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitynä. Asiakkaan ei tarvitse kuin kertoa mitä laitteita haluaa valvoa ja asiantuntijamme laatii ehdotuksen millainen järjestelmä tarkoitukseen parhaiten soveltuu. Emme ole sidoksissa yhteen tuotemerkkiin ja edustukseen, joten voimme tuottaa aidosti kustannustehokkaan järjestelmän, jota voidaan skaalata tarpeen mukaan. Data saadaan siirtymään paitsi pilveen, myös rajapintojen kautta asiakkaan omiin järjestelmiin.

Ota yhteyttä