Tuotannon kehittäminen datan avulla

OEE:n mittaaminen on nykyaikaisen tuotannon kasvun edellytys. Mittaamalla OEE:tä ja tuotannon hukkaa, saat tärkeitä näkemyksiä siitä, kuinka valmistusprosessia voi järjestelmällisesti parantaa. OEE on paras yksittäinen mittari hävikkien tunnistamiseen, edistymisen vertailuun ja yksiköiden tuottavuuden parantamiseen.

LEAN prosessit nojaavat mitattavaan dataan tarkoituksenaan poistaa hukkaa tuotannosta. Siksi onkin tärkeää, että ohjelmisto tuottaa mahdollisimman tarkkaa ja vertailukelpoista dataa. Tavoitteemme on tarjota paras helposti ymmärrettävän tiedon lähde, joka auttaa parantamaan tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta.

OEE laskennan hyödyt

Tieto siitä, miten tuotantoa parannetaan

Yksi OEE:tä ympäröivistä suurimmista myyteistä on, että se tarjoaa vain suuren kuvan siitä, kuinka hyvin valmistusprosessit sujuvat. Vaikka tämä on totta, OEE-käytön todellinen arvo toteutuu, kun dataa käytetään tuotannon parantamiseksi.

Kaikilla tuotannossa on yhteinen tavoite

OEE luku on hyvä yhteinen tavoite tuotannolle. Ei ole ennenkuulumatonta sekään, että tuotannon bonustavoitteet sidotaan OEE lukuun. Tämä edellyttää kuitenkin rehellistä ohjelmistoa, joka ottaa laskennassa huomioon suunnitellut ja suunnittelemattomat tuotantokatkokset. OEEmanager tarjoaa työkalut myös katkosten tilastointiin.

OEE varmistaa tuotannon kilpailukyvyn

Vähentämällä tuotantohäviöitä (ja siten kustannuksia) OEE auttaa yritystä pysymään kilpailukykyisenä. OEE luku kertoo, miksi häviöitä on ja voit tehdä tarvittavat muutokset tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. Tuotannon prosessien lisäksi OEE luku on laadun mittari myös tuotteille.

Tehokkuutta työntekijöille ja toimihenkilöille

OEE laskenta tarjoaa työkalut tuotantoprosessien parantamiseksi. Monipuolinen ja helppokäyttöinen ohjelmisto parantaa tehokkuutta myös toimihenkilöillä. Tuotannon luvuista raportointi on säännöllistä työtä, jonka voi tehdä nyt parilla klikkauksella. Hyödyllisiä raportteja on saatavilla organisaation kaikille tasoille.

OEE tarjoaa kysymyksiin vastauksia

Kuinka tuotannossa onnistutaan eri aikoina ja eri tuotantoyksiköissä?

Yrityksen onnistuminen kokonaisuudessaan viestitään koko talon OEE luvulla. Toiminnan kehittämiseksi on kuitenkin välttämätöntä pystyä vertaamaan eri tuotantoyksiköiden onnistumista keskenään. Näin tiedetään missä seuraavat kehityskohteet piilevät. Samalla saadaan arvokasta tietoa tuotantoyksiköiden todellisesta kapasiteetista.

Miten eri lajit (materiaali tai tuote) vaikuttaa tuotannon onnistumiseen?

Tuotannonsuunnittelussa täytyy ottaa lukuisia asioita huomioon. Tieto siitä, miten eri tuotteet ja materiaalit vaikuttavat kokonaistuotantoon, mahdollistaa tuotannonsuunnittelun entistä tehokkaammin. Tarkempi tuotannonsuunnittelu johtaa pienempään materiaalihukkaan ja tehokkaampaan tuotantoon. Koska kaikki tuotteet eivät synny yhtä nopeasti, OEEmanager ottaa huomioon eri tuotteiden ja materiaalin tarvitseman ajan.

Miten tuotantomäärät jakautuvat eri aikoina ja eri lajien kesken?

Tarkka tieto tuotantomääristä eri ajanjaksoilla antaa arvokasta tietoa, kun tuotantoa suunnitellaan tulevaisuuteen ja resurssien käyttöä optimoidaan. Tuotannon ennustettavuus on avainasemassa myös tehokkaaseen varastonhallintaan ja toimitusketjun optimointiin. 

Millaisia käyntikatkoja tuotannossa on eri aikaväleillä?

On selvää, että kaikissa tuotantolaitoksissa koetaan käyntikatkoja. Suunniteltuja ja suunnittelemattomia. OEEmanager ohjelmiston avulla pystytään jokaiseen tuotantokatkokseen antamaan syy. Syiden selvittäminen ja erityisesti suunnittelemattomien tuotantokatkosten pituus eri ajanjaksoilla antaa erinomaisen kuvan minkälaisiin vika-/häiriötilanteisiin on ensisijaisesti korjaavia toimia kohdennettava. 

Milloin syntyy eniten hylkyä ja mikä on kelvollisen osuus eli laatu?

Tuotannossa tehtävät muutokset vaikuttavat myös lopputuotteen laatuun. OEE laskennassa on tärkeää erottaa milloin on syntynyt hylättyä tuotetta. Tarkasti merkitty hylättyjen tuotteiden osuus antaa arvokasta tietoa tuotannon kehittämiseksi, uusiin laiteinvestointeihin tai raaka-aineiden valintaan.

Tutustu OEEmanagerin ominaisuuksiin.

OEEmanager on markkinoiden monipuolisin ohjelmisto OEE laskentaan. Ohjelmistomme on suunniteltu mahdollisimman tarkaksi ja luotettavaksi tietolähteeksi, jonka avulla kaikki organisaation henkilöt saavat omaan työhönsä tarvittavan tiedon reaaliaikaisesti. Ohjelmiston avulla koko organisaatiolla on myös yhteiset tavoitteet.

Kasvava yritys tarvitsee dataa kasun tueksi. Ota ohjelmisto osaksi tuotannon kehitystä ja saat välitöntä palautetta tuotannon nykytilasta, sekä kehitystoimien vaikutuksista. OEEmanager soveltuu niin pienille, kuin suurillekin yrityksille ja skaalautuu tulevaisuudessa tarpeen mukaan.