Laitteiden takuuaikaiset värähtelymittaukset

Miksi uutta laitetta pitäisi mitata?

Uusien laitteiden tilaaja haluaa varmasti laitteiden käyttöönoton jälkeen varmistua siitä, että kaikki toimii niin kuin on tarkoitus, eikä laitteissa tai asennuksessa ole virheitä. Laitteiden takuuaikana löydetyt ongelmat ovat usein toimittajan vastuulla, joten ongelmat kannattaa korjata ennen takuuajan umpeutumista.
Värähtelymittauksilla saadaan selville esimerkiksi laitteen puutteellinen kiinnitys,
vialliset laakerit ja resonanssitilanteet. Värähtelyn voimakkuudelle on olemassa standardirajoja erityyppisille laitteille, joihin vertaamalla nähdään, onko värähtely liian voimakasta. Toimittaja voi mittausten perusteella tehdä muutoksia rakenteeseen tai esimerkiksi huoltaa laitteen.

Takuuaikaisen pumpun värähtelymittaus

Pumpun vastaanottomittauksissa huomattiin standardin ylittävää värähtelyä moottorilla. Pumppu oli taajuusmuuttajaohjattu ja säädetty 50 Hz:n taajuudelle. Moottorin vapaassa päässä vaakasuunnan mittauksissa värähtelynopeuden tehollisarvo ylitti suosituksen tämän tyyppiselle laitteelle. Mittausten perusteella ongelmana oli resonanssi, joka esiintyi ajoalueella. Kuvassa 1 esitetty värähtelynopeuden taajuusspektri, jossa hallitsevana taajuutena moottorin pyörimistaajuus.

Kuva 1: Moottorin vapaasta päästä vaakasuuntaan mitattu nopeusspektri 50 Hz:n taajuusmuuttajan arvolla.

Tässä tapauksessa suosittelimme rakenteen tukemista tai vaihtoehtoisesti ajoa resonanssialueen ulkopuolella. Kohteelle tehtiin rakenteen tuentaa sekä moottorille uusintamittaukset, joiden avulla selvitettiin, että ajo hieman korkeammalla 52 Hz:n taajuusmuuttajan arvolla ei merkittävästi muuta prosessia, mutta värähtelynopeuden tehollisarvo saatiin laskemaan alle suositusten.


Kuva 2: Moottorin vapaasta päästä vaakasuuntaan mitattu nopeusspektri taajuusmuuttajan 52 Hz:n arvolla.


Kuva 3: Moottorin vapaasta päästä mitattuja värähtelynopeuden tehollisarvoja eri taajuusmuuttajan arvoilla.


Kuva 4: Kuvituskuva

Laitteen elinikä on pidempi ja investointi kannattavampi, jos viat löydetään mahdollisimman pian ja juurisyyhyn paneudutaan. Värähtelymittaus uusille laitteille voi tuntua turhalta, mutta se antaa arvokasta tietoa paitsi laitteen kunnosta, mutta myös auttaa optimoimaan sen käyttöä juuri oikealla tavalla. Toisinaan uusista laitteista löytyy myös laakerivikoja.