Mitä ovat reittimittaukset?

Kunnonvalvonnan lisääminen osaksi kunnossapitoa voi sitä suunnitellessa tuntua isolta projektilta, ja jostakin olisi lähdettävä liikkeelle. Värähtelymittaukset käsimittalaitteella tehtynä, eli ns. reittimittauksina on usein helpoin tapa aloittaa koneiden kunnonvalvonta. Reittimittauksilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti ”reittinä” tehtäviä mittauksia eli valmiin laitelistan mukaan käsimittalaitteella tehtäviä värähtelymittauksia.

Kriittiset laitteet käydään asiakkaan kanssa läpi ja lisätään laitelistalle, sekä mietitään yhdessä, kuinka usein mittaukset toteutetaan. Mitä useammin mitataan, niin sitä luotettavampaa kunnonvalvonta on. Kuitenkin jo ensimmäisellä mittauksilla saadaan yleiskuva laitteesta, sekä nähdään mahdolliset viat. Koneiden käyttötarkoituksen mukaan, laitteita mitataan reittimittauksin noin 1-4 kertaa vuodessa.

Reittimittaukset vievät ajallisesti vain vähän aikaa paikan päällä. Mittauksia tehdessä mittaaja näkee, kuulee ja tuntee samalla koneen yleisen kunnon, mikä tuo paljon lisäarvoa mittausten analysointiin. Myös koneiden käyttöhenkilöt tai kunnossapitohenkilöstö tietävät koneen historiasta ja tämä tieto onkin analysoinnin kannalta usein merkittävää.

Mittausten analysointi tehdään usein vasta myöhemmin, mutta paikan päällä nähdään jo selvät viat. Analysoinnissa tuloksia verrataan aikaisempiin mittauksiin ja tuloksista etsitään muutoksia. Havaittujen taajuuksien perusteella mietitään mahdolliset värähtelyn aiheuttajat.

Jotta mittauksista saisi irti muutakin kuin lukuja ja käppyröitä, tulee tulokset kirjoittaa auki ymmärrettävään muotoon myös asiakkaalle. Raportissa käydään läpi mittauksissa esiin tulleet asiat sekä korjaussuositukset sanallisesti. Näin asiakkaan ei tarvitse itse tulkita tuloksia auki.

Reittimittaukset ovat kustannustehokas tapa aloittaa kunnonvalvonta. Ota yhteyttä allaolevalla lomakkeella, mikäli haluat aloittaa kunnonvalvonnan yrityksessänne.