Hammasvaihteiden visuaaliset kuntotarkastukset

Hammasvaihteiden kunnonvalvonta värähtelymittausten avulla on usein haastavaa. Vars inkin moniportaiset vaihteet, joiden toision pyörimisnopeus on hidas aiheuttavat kokeneellekin värähtelymittaajalle päävaivaa. Usein alkavat laakeriviat ja varsinkin hammasvauriot jäävät havaitsematta.

Nome Oy on suorittanut vaihteiden visuaalisia tarkastuksia 15 vuoden ajan sadoilla eri asiakkailla ja huomannut että usein visuaalinen kuntotarkastus on paras keino havaita alkavat vauriot hammasvaihteissa. Säännöllisissä visuaalisissa tarkastuksissa kulumista ja vaurion etenemistä voidaan seurata vähän samaan tapaan kuin värähtelymittausten trendivalvonnassa. Usein asiantuntija pystyy esimerkiksi hammaskosketusten ja voitelun toimivuuden perusteella havainnoimaan ilmiöitä, jotka voivat johtaa vaurioon myöhemmässä vaiheessa. 

Visuaaliset tarkastukset suoritetaan tyypillisesti seisokin aikaan ja hyvin valmisteltuja tarkastuksia voidaan kohteista riippuen suorittaa jopa useita kymmeniä päivän aikana. Tyypillisesti asiakas säästää tarkastuksista aiheutuneet kulut hyvin nopeasti, kun viat löydetään ajoissa ja huoltoihin voidaan varautua. Vaihteistojen välitysosien toimitusajat ovat tyypillisesti pitkät ja yllättävä laiterikko voi huonoimmassa tapauksessa aiheuttaa viikkojen tuotantoseisokin.

Vaihteistojen visuaaliset kuntotarkastukset tulisi kuulua kaikkien suurempien tuotantolaitosten ennakkohuolto suunnitelmiin ja usein asiantuntijan käyttäminen on kustannustehokasta ja ammattitaidolla tehdyt raportit sekä dokumentoivat yksityiskohtaisilla kuvilla löydetyt poikkeamat, että antavat asiakkaalle selvät toimintaohjeet, kuinka kriittisiä havaitut vauriot ovat ja kuinka ja milloin huolto tulisi suorittaa.

(oheisessa kuvassa on erään asiakkaamme hammasvaihteen pala, joka löytyi tarkastuksemme yhteydessä)