Koulutukset ja projektit

Koulutukset ja projektit


Ennakoiva kunnossapito on laaja ala, josta voi aina oppia uutta. Nome Oy järjestää alaan liittyvää koulutusta sekä yrityksille että oppilaitoksille. Koulutuksen aiheet liittyvät yleensä ennakoivaan kunnossapitoon ja värähtelymittauksiin. Koulutukset räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita ja tarvittaessa käytämme ulkopuolisia luennoitsijoita.

Kunnossapidon kehitys

Siirtyminen korjaavasta kunnossapidosta ennakoivaan kunnossapitoon on haastava tehtävä. Pelkät resurssit eivät riitä vaan tarvitaan myös asiantuntemusta kehittämisprojektin läpiviennistä ja ennakoivan kunnossapidon eri menetelmistä.

Nome Oy on tuotteistanut palvelun jonka avulla ennakoivaa kunnossapitoa voidaan kehittää tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Projektissa yhdistetään asiakkaan prosessituntemus ja Nomen kokemus ennakoivan kunnossapidon kehittämisestä. Näin saadaan rakennettua toimiva järjestelmä, jolla saavutetaan säästöjä kunnossapito- ja tuotannonmenetyskustannuksista.

Projekti

Kunnossapidon kehitys viedään läpi tekemisen kautta. Ennakoivan kunnossapidon toimenpiteet aloitetaan heti projektin alkaessa ja niitä kehitetään järjestelmällisesti projektin aikana. Tuloksia saadaan nopeasti ja projekti näkyy koko organisaatiossa.

Projektin keskeisimmät vaiheet:
• Lähtötason kartoitus
• Kriittisyystarkastelu ja vikavaikutusanalyysi
• Ennakoivan kunnossapidon menetelmien valinta
• Resurssointi
• Mittareiden valinta
• Seuranta
• Ennaltaehkäisevän toiminnan käynnistäminen
 

Koulutus

Nome Oy tarjoaa myös koulutusta ennakoivan kunnossapidon tarkastus- ja mittausmenetelmiin. Näitä ovat esimerkiksi värähtelymittaus, visuaaliset laitetarkastukset ja lämpökamerakuvaus. Mikäli ennakoivan kunnossapidon tarkastuksiin ja mittauksiin ei ole kohdistaa omia resursseja, on mittaukset ja tarkastukset mahdollista hoitaa Nome Oy:n kautta.