Reittimittaukset, 5+1 vinkkiä joilla teet mittauksista tehokkaampaa

Reittimittaus on yleinen ja tehokas tapa koneiden kunnonvalvontaan. Vaikka mittausten teko onkin melko yksinkertaista, muutama asia kannattaa pitää mielessä, jotta mittauksista ja varsinkin analysoinnista tulisi helpompaa ja tehokkaampaa.

Reitin suunnittelu/luominen mittalaitteelle

Ensimmäinen mittauksia helpottava teko voidaan tehdä jo ennen mittauksien aloittamista. Mittareittiä luodessa tulisi miettiä se todellinen reitti minkä mittaaja kulkee työn tehdessään. Eli laitteet ja mittapisteet laitetaan siihen järjestykseen missä ne mitataan. Tämä on itsestään selvää monelle, mutta reitin muuttuessa ajan saatossa, on tärkeää asettaa uudet laitteet oikeaan kohtaan reittiä. Kun mitattavia laitteita on useita kymmeniä, menetetään paljon aikaa siihen, että paikan päällä selataan reittiä oikean laitteen löytämiseksi. Lisäksi väärä järjestys lisää mahdollisuutta, että jokin laite jää mittaamatta.

Muista tarkkailla pyörimisnopeutta

Mittausta tehtäessä kannattaa ottaa pyörimisnopeus muistiin. Taajuusmuuttajakäytöissä se on usein helppo tarkastaa ohjauspaneelista, mutta muissa tapauksissa sen voi ottaa esim. moottorilta ja puhaltimelta siipipyörältä stroboskoopilla. Lisäksi stroboskoopilla saadaan tarkastettua siipipyörän kunto ja puhtaus samalla kun otetaan pyörimisnopeus. Pyörimisnopeuden tietäminen helpottaa analysointia huomattavasti. Vaikka pyörimistaajuus saadaan spektristäkin selvitettyä, on se silti huomattavasti nopeampaa, kun se on valmiiksi tiedossa ja lisäksi poistetaan mahdollisuus siihen, että analysoinnin aikana erehdytäänkin katsomaan luku väärin.

Varmista mittausten laatu

Useimmiten reittimittaukset tehdään magneettikiinnitteisellä anturilla. Tämä on paras tapa tehokkuuden kannalta, mutta se myös altistaa mahdollisille virheille. Varsinkin kun mittauksia on useampia satoja samalla reitillä, voi jossain vaiheessa mittaajalla keskittyminen herpaantua. Mitattaessa tulee anturi asettaa niin, ettei se pääse kolahtamaan, ja silloinkin antaa anturille pari sekuntia asettumisaikaa ennen mittauksen käynnistystä. Lisäksi tulisi aina ennen mittausta kokeilla, että anturi on tukevasti paikallaan eikä heilu tai liiku pienestä voimasta. Näin saadaan jokaisesta mittauksesta tasalaatuinen, eikä huonolaatuiset mittaukset vaikeuta analysointia.

Mittasuuntia ja mittauksia ei voi olla liikaa

Vaikka mittaukset olisivatkin hyvälaatuisia, mittaukset on hyvä ottaa moneen kertaan jokaista suuntaa kohden. Lisäksi mittauksia kannattaa tehdä kaikkiin mahdollisiin suuntiin jokaiselta laakeroinnilta, koska osa vioista näkyy vain tietystä suunnasta. Mittauksia kannattaa ottaa useampia yhdeltä mittapisteeltä, sillä monissa laitteissa pyörimisnopeus vaihtelee. Näin saadaan tuloksia useista erilaisista käyttöolosuhteista. Lisäksi tällä tavalla varmistetaan, että mittauksista saadaan aina käyttökelpoista dataa analysoitavaksi.

Aistinvarainen tarkkailu on tärkeä osa kunnonvalvontaa

Mitattaessa tulee helposti sellainen tunne, että mittaukset on otettava nopeasti, niin päästään analysoimaan tuloksia. Kuitenkin tärkeä osa mittauksia on myös koneiden aistinvarainen tarkkailu. Samalla kun laite tekee mittausta, mittaaja ehtii tarkastamaan siipipyörän tai hihnakäytön kunnon stroboskoopilla, kokeilemaan kädellä laakerointia ja kuuntelemaan moottorin ääntä hieman tarkemmin. Mittaajan tekemät havainnot poikkeamista ovat tärkeitä apuvälineitä analysointiin ja voivat auttaa vikojen löytämistä.

+ Pelkkä kokonaistason mittaus ei paljasta varhaisia laakerivikoja

Osa mittalaitteista kykenee mittaamaan vain värähtelyn kokonaistasoa 10-1000Hz asti. Kokonaistason mittaus soveltuu trendien seuraamiseen ja esimerkiksi epätasapainon havaitsemiseen yksinkertaisissa kohteissa. Mikäli värähtelymittauksilla pyritään havaitsemaan alkavat laakerivauriot, mittaus tulisi suorittaa vähintään 5000Hz taajuudella. Tämä siksi, että alkavat laakeriviat havaitaan yleisimmin noin 3000-5000Hz taajuudella ja vasta pitkälle kehittyessään ne mahdollisesti havaitaan kokonaistason nousuna. Varmista, että käyttämäsi mittalaite ja anturi kykenee korkeataajuisiin mittauksiin.


Oheinen korkeataajuusspektri havainnollistaa millä taajuusalueella laakerivauriot selvimmin havaitaan.

Reittimittaukset ovat Nomen 15-vuotisen historian aikana tulleet tutuksi ja teemme niitä edelleen säännöllisesti. Käytössämme on ISO 18436-2 standardin mukaisesti sertifioituja asiantuntijoita, joten asiakkaamme voivat luottaa siihen, että mittaukset tehdään laadukkaasti.