5 hyvää syytä ennakoivaan kunnossapitoon

Muutama sukupolvi sitten kunnossapito tarkoitti sitä, että laitteet huollettiin säännöllisesti ja korjattiin tarvittaessa. Tämän tyyppinen kunnossapito tarkoittaa sitä, että tuotanto katkeaa koneen hajottua ja taksamittari raksuttaa kuluja yritykselle, joka ei sillä hetkellä tuota mitään. Onneksi nykypäivän teknologialla voidaan hoitaa kunnossapitokin tehokkaasti. Tässä teille 5 hyvää syytä siihen, miksi kunnossapitoa ei kannata jättää vain säännöllisten huoltojen ja korjailujen varaan.

Ennakoimalla ja mittaamalla ehkäiset laiterikot

Kone, jossa on liikkuvia osia, aiheuttaa aina jonkinasteista värähtelyä ollessaan käynnissä. Värähtelyä mittaamalla saamme tietoa koneen todellisesta kunnosta. Poikkeamat mitatuissa arvoissa antavat tietoa tulevista ongelmista ja näin tiedämme, että jokin osa (esimerkiksi laakeri) on kulunut tai vaurioitunut. Mittausten avulla ei tarvitse odotella totaalista hajoamista, joka tapahtuessaan voi hajottaa myös muitakin osia.
(lue lisää värähtelymittauksista)

Säästät rahaa huolto- ja korjauskustannuksissa

Kun tiedetään etukäteen, että jokin koneen osa on kulunut tai vaurioitunut, voidaan aloittaa huoltosuunnitelman laatiminen. Tuotannonsuunnittelu voidaan järjestää järkevästi uudelleen, kun kyse ei ole äkillisestä tuotantokatkoksesta. Myöskään huoltohenkilökuntaa ei tarvitse hälyttää paikalle kiireellisesti, vaan heillekin työ on jo hyvissä ajoin tiedossa. Oikeat varaosat tilataan hyvissä ajoin, eikä seisokki kestä sen vuoksi tarpeettoman kauan. Kaiken kaikkiaan koneen suunniteltu huolto ja korjaus lisää tehokkuutta, aikaa ja kustannuksia säästäen.

Luot turvallisuutta

Teollisuuden alasta riippuu, miten isoja riskejä koneen äkillinen hajoaminen saattaa aiheuttaa. Konerikko voi pahimmillaan sytyttää käytettävää materiaalia tuleen tai päästää vaarallisia kemikaaleja sellaisiin paikkoihin, joihin niillä ei ole asiaa. Toisaalta materiaalin siirtely ja äkillinen tuotantokatkos saattaa aiheuttaa myös henkilökunnalle turvallisuusriskejä, kun työ joudutaan aloittamaan ilman ennakkosuunnitelmaa ja tilanne kuitenkin vaatii ripeää toimintaa.

Säästät ympäristöä

Kuten tiedämme, raaka-aineet ovat paitsi arvokasta rahallisesti, ne ovat myös aina luonnosta peräisin. Tämän vuoksi materiaalien hukkaa tulisi vähentää kaikin mahdollisin keinoin. Kun laiterikot vähenevät, vähenee myös materiaalihukka merkittävästi. Joillain aloilla materiaalin tai raaka-aineiden hukka voi myös aiheuttaa merkittävänkin ympäristövahingon. Kemikaalien joutuminen ympäristöön on tästä ihan oikean elämän esimerkki.

Ennakoiva kunnossapito on osa LEANia

LEAN kulttuuri on tullut jäädäkseen suomalaisiin yrityksiin ja sen hyödyt ovat jo nyt nähtävissä monissa tehtaissa ja tuotantolaitoksissa. LEAN ei kuitenkaan toteudu siten, että järjestämme tavarat paikalleen ja teemme kaiken aina samalla tavalla. Se tarkoittaa sitä, että vähennät arvoa tuottamatonta työtä kaikkialla missä se on mahdollista. Kunnossapidon osalta merkittävä LEAN toimenpide on tehdä asioita oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tähän auttaa mitatun datan kerääminen laitteiston kunnosta. Näin oikeat varaosat tilataan oikeaan aikaan, asennetaan oikeaan suunniteltuun aikaan ja tuotanto suunnitellaan myös huoltojen ajaksi mahdollisimman tehokkaaksi. Varastossa on vain tarpeelliset osat, eikä turhia osia tilata ”varmuuden vuoksi”. LEAN ei yksinkertaisesti voi toteutua kunnolla ilman ennakoivaa kunnossapitoa ja mitattua dataa!

Koneiden kunnossapito on kuluttajille ja yhteiskunnalle näkymätön osa teollisuutta, mutta kuitenkin me kaikki tiedostamme sen arvon. Me Nome Oy:llä teemme joka päivä parhaamme, jotta asiakkaidemme tuotanto jatkuu mahdollisimman kustannustehokkaasti ja turvallisesti niin arkena kuin pyhinäkin.

Mikäli haluat keskustella lisää kunnossapidosta ja palveluistamme, ota yhteyttä allaolevalla lomakkeella!

Pienimmätkin värähtelyt voidaan mitata ja näin saada tietoa esimerkiksi laakerien kunnosta