Värähtelyn mittaus ja analysointi

Nome nmas
 

Värähtelymittauksen ansiosta on mahdollista saada käsitys pyörivän koneiston kunnosta ja toiminnasta. Värähtelymittauksia voidaan käyttää koneen kunnon määrittämiseen sekä koneen kunnostuksen tai uudistamisen jälkeiseen kunnon määrittämiseen. Lisäksi se voi havaita varhaisia vaurioita tai häiriöitä ja käyttää vianmääritystä, kun koneen olosuhteet muuttuvat.

Värähtelyanalyysi

Mittauksista saatua dataa analysoimalla saadaan selkeä kuva koneen tilasta. Tätä hyödyntämällä voidaan arvioida koneen tehokkuutta, mekaanisia riskejä ja tarvittavat huoltotoimenpiteet voidaan tehdä. Värähtelymittaukset ovat tärkeä osa ennakoivaa ylläpitoa ja jatkuvuuden varmistamista.

Mittausten ja analyysin suorittamiseksi värähtelyanturit on sijoitettava huolellisesti tiettyihin koneen paikkoihin, menetelmästä riippuen. Muistin ansiosta kaikki data tallennetaan. Yksi asiantuntijoistamme analysoi nämä tiedot ja analyysin perusteella voidaan laatia raportti suositeltavista toimenpiteistä.

Nome nmas

Asiakaskohtainen värähtelyn mittaus ja analysointi

Jokainen kone edellyttää erilaista lähestymistapaa, joka johtuu erilaisista riskeistä ja muista organisaation taloudellisista vaikutuksista. Nome käyttää räätälöityjä värähtelymittauksia ja analyysejä. Palveluvalikoimaamme kuuluvat laajat online- ja etävalvontaohjelmat, asiantuntijapalvelut ja visuaalinen tarkastus sekä koulutus ja tuki asiakkaille, jotka haluavat mitata ja analysoida kohteet itse. Näiden palvelujen lisäksi Nome tarjoaa laajan valikoiman työkaluja, mukaan lukien, nmas-Easy ja nmas-Taloired, jotka sopivat kaikkiin tarpeisiin. Mikäli tarvitset langatonta onlinevalvontajärjestelmää, nmas Chess on valintasi.

Kysy lisää värähtelymittauksista allaolevan lomakkeen avulla!