projektitoiminta

Onnistuneesti läpiviedyn projektin taustalla on vuosien kokemuksella hioutuneet prosessin läpivientitoimet. Tarjoamme perinteisten suunnitteluprojektien (toimitussuunnittelu-, tuotekehitys- ja tuotteen uudelleensuunnitteluprojektit) lisäksi suunnitteluautomaattiprojektipalveluja. Lisäksi voimme tarjota asiantuntijaa projektipäällikön rooliin asiakkaan omiin projekteihin.

Miten toimimme?

Projektilaskenta ja -suunnittelu: mahdollisimman tarkka ja realistinen projektilaskenta ja -määritys kirkastaa projektin kulurakenteen ja suoritusajan. Näin asiakas on jo lähtötilanteessa tietoinen projektin investoinneista ja valmistumisajankohdasta.

Projektivaiheistus: projektit suunnitellaan vaiheittain, minkä ansioista asiakkaalla on mahdollisuus päättää projektin etenemisestä jokaisen yksittäisen vaiheen tuloksen perusteella.

Esiselvitykset ja konseptoinnit: toisinaan vaikka päämäärä on kirkas, voi silti projektien lähtöpisteet/-yksityiskohdat olla hieman epäselvät. Epäselviin lähtötilanteisiin tarjoamme valmiita palvelutuotteita, joilla saavutetaan projektin todellinen laajuus ja haasteet.

Resurssointi: osaaminen on aika onnistuneen suorituksen taustalla. Resursoimme projekteihin aina vaatimustason mukaiset resurssit.

Projektihallinta: projektien onnistuminen nojaa aina projektihallintaan sekä projektijohtamiseen. Pieniin projekteihin valitsemme aina kokeneen asiantuntijan, joka kykenee hallinnoimaan itsenäisesti projektin kulkua. Hankkeen kasvaessa sisällytämme projektiin aina erillisen projektipäällikön (10-50% osuudella, suuruus määräytyy projektikoon mukaan)

Projektiseuranta: toimintamallimme perustuu aina läpinäkyvään projektiseurantaan ja käytäntöihin. Toimitamme viikoittain (ellei toisin sovita) projektiseurantaraportin, josta asiakas voi seurata projektin etenemistä.

Ohjausryhmäkäytännöt: erittäin suurissa ja pitkissä projekteissa noudatamme ohjausryhmä käytäntöä. Tällä tavoin varmistamme asiakkaan päättävälle taholle ajantasaisen tiedon kulun ja seurannan. Näin toimien asiakas on aina tietoinen, miten projekti etenee ja millaisiin päätöksiin sekä nyansseihin tulee asiakkaan osallistua/reagoida.

Palvelumme kattavat kaiken suunnittelutyön tuotteen elinkaaren aikana, kuten:

  • Mekaniikkasuunnittelu
  • Konseptointi
  • Projektisuunnitelma ja -johtaminen
  • Tekninen laskenta
  • Tuotekehitys
  • Suunnitteluautomaattiratkaisut
  • Elinkaaren hallinta

Kaikki lähtee liikkeelle ideasta. Ota meihin yhteyttä ja voimme yhdessä miettiä miten idea voidaan toteuttaa.