Koulutus

Organisaatiot ovat nykyään valtavan paineen alaisena maksimoidakseen tehtaiden tuottavuuden ja laadun, samalla kun minimoidaan mahdolliset kustannukset. Nomella ymmärretään, että koulutus mahdollistaa tehokkaan tuotannon. Nomen sertifioidut* asiantuntijat tarjoavat laajan valikoiman koulutuksia, jotka kattavat lähes kaikki koneiden luotettavuuden osatekijät.

Nome tarjoaa paikan päällä koulutusta tasapainottamiseen, tärinän analysointiin, värähtelyyn pohjautuvaan ennakoivaan huolto-ohjelmaan ja lämpökameran käyttöön. Koulutuksemme räätälöidään henkilöstönne tarpeisiin. Tarjoamme yhden päivän harjoittelujaksoja tarpeen mukaan. Tarjoamme myös vuosittaisia tukiohjelmia – värähtelyyn perustuville ennakoiville huolto-ohjelmille.

Ottakaa yhteyttä toimitiloissanne paikan päällä tapahtuvan koulutuksen eri vaihtoehdoista.

*ISO 18436-2 vibration analyst category II