Vesivoimalan vaihteen laakerivaurio - Herrfors

Voimalaitokset ovat yhteiskunnan tukipilareita, joiden varaan lähestulkoon koko moderni yhteiskuntamme nojaa. Viime vuosina on havahduttu energian riittävyyteen eri tavalla kuin aiemmin ja nyt jokainen voimalaitoksen tuottama tunti on arvokkaampi kuin koskaan. Vikojen ennaltaehkäisy ja alkavien vikojen havainnointi hyvissä ajoin on avainasemassa tuotannon varmistamiseksi. Herrforsilla työn merkitys on ymmärretty ja otettu osaksi toimintaa esimerkillisellä tavalla.

Herrforsille tehtävien reittimittausten yhteydessä havaittiin vesivoimalan turbiinin ja generaattorin välisellä vaihteella mahdollinen laakerivika. Kuvassa 1 on käsimittalaitteella (Adash VA 5 pro) mitattu verhokäyräspektri ennen laakerointia.

Vika ei ollut mittausten perusteella vakava, mutta sen olemassaolosta on sen verran näyttöä, että huoltoa on hyvä alkaa suunnittelemaan. Tässä tapauksessa seuraava huolto ajoittui noin puolen vuoden päähän, jolloin korjaus voidaan suorittaa ilman ylimääräistä tuotantokatkoa. Reittimittauksin tietoa saadaan harvoin, joten havaittuun vikaan on usein järkevää suosia online-mittausta. Vian seurantaan asennettiin vaihteelle langaton NMAS Chess kunnonvalvonta-anturi. Seuranta vian havaitsemisen jälkeen on tärkeää, jotta vian nopeaan kehittymiseen pystytään reagoimaan. Kuvassa 2 langattomalla anturilla mitattu verhokäyräspektri ennen laakerointia.

Vian havaitsemista huoltoon oli aikaa noin puoli vuotta. Kuvassa 3 laakeroinnin jälkeen.

Reittimittauksen yhteydessä pystyttiin varmentamaan, että uusi laakeri on kunnossa. Kuvassa 4 Adash VA5 Pro analysaattorin verhokäyräspektri uudesta laakerista.

Kuvassa 5 on vaihteelta poistettu laakeri. Laakerissa näkyy pieni jälki, joka on todennäköisin aiheuttaja iskumaisuuksiin mittauksissa. Tämä case on hyvä esimerkki miten langatonta kunnonvalvontaa voi hyödyntää täydentävänä järjestelmänä reittimittausten ohella.

 

Adash VA5 pro värähtelyanalysaattori

NMAS Chess järjestelmään kuuluva kunnonvalvonta-anturi.

Kuva 1: Adash VA5 Pro käsimittalaitteen verhokäyräspektri.

Kuva 2: NMAS Chess anturin verhokäyräspektri ennen laakerointia.

Kuva 3 NMAS Chess anturin verhokäyräspektri uudelle laakerille.

Kuva 4: Adash VA5 Pro analysaattorin verhokäyräspektri uudesta laakerista.

Kuva 5: Laakeri, jossa näkyy iskumaisuuden todennäköisesti aiheuttanut vaurio.

Kysy lisää värähtelymittauksista