Vesivoimalaitosten etävalvonta

Asiakkaan tarve tai projektin tavoite

Asiakas halusi liittää kaksi miehittämätöntä vesivoimalaitosta kunnonvalvonnan piiriin. Kohteille ei ollut suunniteltu revisiota lähiaikoina, joten asennukset tuli tehdä tuotannon aikana. Tavoitteena oli mahdollisimman lyhyet tuotannon keskeytykset.

Projektin haasteet

Kaikki valmistelut oli tehtävä tuotannon aikana tai lyhyiden tuotannon keskeytysten aikana. Asennuksiin oli valmistauduttava mahdollisimman tarkasti että laitosta ei tarvitse pysäyttää virheiden vuoksi. Tarkkojen mittojen ottaminen käyvästä koneesta oli mahdotonta.

Ratkaisu

Asiakkaan tarpeet ja toiveet kartoitettiin ja tämän jälkeen mittausjärjestelmä ja anturointi suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelmat varmistettiin vierailemalla kohteessa. Alkuvalmisteluiden jälkeen Nomen asiantuntijat suunnittelivat ja toteuttivat kaikki tarvittavat kiinnikkeet, anturit, kaapelit, mittalaitteet ja asennustarvikkeet.

Kyseessä oli kahden vesivoimalaitoksen järjestelmien asennukset jotka oli tarkoitus toteuttaa yhden viikon aikana. Asennuksia suorittivat kaksi Nomen asiantuntijaa asiakkaan henkilökunnan avustamana. Asiakkaan apu mahdollisti aikataulun lyhentämisen jopa neljään työpäivään. Neljän työpäivän aikana asennettiin ja otettiin käyttöön kaksi erillistä etävalvonnalla varustettua järjestelmää sekä yhteensä lähes 20 anturia

Koneen kunnon analyysi

Kohteen ensimmäiset analyysit saatin välittömästi asennusten jälkeen. Nome on sopinut asiakkaan kanssa kohteiden kunnon säännöllisestä valvonnasta ja raportoinnista.

Lopputulos

Asennukset ja käyttöönotto sujuivat asiakkaan asettamissa tavoitteissa. Aikatauluja onnistuttiin jopa lyhentämään hieman alkuperäisestä suunnitelmasta. Yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu etävalvonnan ja raportoinnin osalta.

Käytetty laitteisto