Mittaukset, tarkastukset ja tasapainotukset

Mittaukset, tarkastukset ja tasapainotukset

Mittaukset, tarkastukset ja tasapainotukset


Kuntokartoitus

Kuntokartoituksen tarkoituksena on analysoida pyörivien koneiden kuntoa kunnonvalvonnan mittauksilla sekä visuaalisilla tarkastuksilla. Tutkimus mahdollistaa kunnossapidon ennakoivan suunnittelun ja vähentää yllättäviä konehäiriöitä. Nome tarjoaa puolueettoman ja tarkan kuntoanalyysin. Kuntokartoitus suositellaan tehtäväksi vähintään kerran vuodessa. Kartoituksen tiheys riippuu laitteen ominaisuuksista, käytettävästä prosessista sekä laitteen kriittisyydestä.

Tasapainotukset

Kaikissa pyörivissä laitteissa on jonkin verran epätasapainoa. Epätasapainon lisääntyessä laitteen värähtelyt kasvavat ja kone-elimiin kohdistuu voimakasta rasitusta. Jatkuessaan epätasapaino rikkoo koneen tai laitteen. Nome Oy suorittaa paikanpäällä tehtäviä tasapainotuksia, jotka ovat usein nopein ja käytännöllisin tapa pienentää koneen epätasapainoa.

Vastaanottotarkastus

Vastaanotto- ja takuutarkastuksella varmistetaan koneiden ja laitteiden asennuksen onnistuminen sekä tallennetaan koneen alkuperäiset värähtelytasot. Tallennettuja tietoja voidaan myöhemmin käyttää koneen kuntoa arvioitaessa. Tarkastus suositellaan tehtäväksi noin kuukausi koneen käyttöönotosta ja uusia ennen takuuajan loppumista.

Ominaistaajuusmittaus

Resonanssi eli ominaistaajuudella tapahtuva värähtely on yleistä ja sitä esiintyy lähes kaikissa pyörivissä koneissa ja laitteissa. Voimakkaan resonanssitaajuudella esiintyvän värähtelyn heräte voi olla hyvin pieni. Resonanssin ominaisuuksiin koneissa ja laitteissa kuuluu sen esiintyminen vain tietyllä ajonopeudella. Resonanssi-ilmiö aiheuttaa merkittävän määrän vaurioita sekä tuotannonmenetyksiä vuosittain. Koneen ominaistaajuudet voidaan kartoittaa suorittamalla värähtelymittaus ja ongelma voidaan ratkaista ajotapamuutoksilla tai rakennesuunnittelulla.

Kunnonseuranta

Kunnonseurannan tarkoituksena on todentaa laitteiden kunto mittaushetkellä sekä arvioida kunnon kehittymistä. Säännöllinen paikanpäällä suoritettava tärinämittaus todentaa muutokset laitteiden tärinätasoissa ja arvioidaan vikojen kehittymistä. Varhaisessa vaiheessa suoritettu tärinämittaus toteaa viat ja näin helpottaa huoltotoimenpiteiden ajoitusta ja yllättäviltä laiterikoilta vältytään.

Etävalvonta

Kunnonseuranta voidaan toteuttaa myös etävalvontana. Etävalvonnassa koneen tai laiteen kuntoa seurataan Nome Oy:n etävalvontakeskuksesta. Laite voi olla kokonaan Nomen valvonnassa tai valvontaa tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Tavallisesti kohteelle tulevat hälytykset menevät ensisijaisesti asiakkaan vastuuhenkilölle. Etävalvontaa varten kohteelle on asennettava etävalvonta-järjestelmä.


Visuaaliset vaihteistotarkastukset

Nome Oy on suorittanut vaihteistojen visuaalisia kuntotarkastuksia yli 12 vuoden ajan yhteensä tuhansille teollisuus ja laivavaihteille. Hitaasti pyörivien vaihteistojen osalta visuaalinen tarkastus antaa värähtelymittauksia paremman kuvan vaihteiston kunnosta ja varsinkin hammastettujen komponenttien osalta erilaisia kulumis -ja vaurioitumismekanismejä voidaan tunnistaa aikaisessa vaiheessa.