Sahojen kunnonvalvonta

Sahat ovat perinteisiä teollisuuslaitoksia, joiden historia on pitkä. Mitä kunnonvalvontaan tulee, valitettavan harvoin sahoilla sellaista järjestelmällisesti toteutetaan. Kuten tiedämme, sahoilla pöly aiheuttaa merkittävän tulipalovaaran kohdatessaan kipinöitä ja kuumuutta. Nopeasti pyöriviä koneita on pienelläkin sahalla kymmeniä, joten niiden valvonta olisi ensiarvoisen tärkeää ihan jo turvallisuuden kannalta. Suomessa on kuitenkin nykyaikaisia sahoja, joilla säännöllisesti tarkkaillaan koneiden kuntoa asianmukaisesti. Tässä esimerkissä yhdellä mittauskierroksella löysimme pari selkeää vikaa, joihin annoimme toimenpidesuosituksen. Molemmat sellaisia, joita ei normaaliarjessa havaittu.

 

Imuri

Moottorin vapaan pään laakerilta mitatussa nopeusspektrissä hallitsevana
taajuutena 26,7 Hz erittäin korkeana amplitudina, Kuva 8. Sama taajuus näkyy
myös moottorin käyttöpään radiaalisuunnan mittauksissa hallitsevana. Myös
puhaltimen laakereilla näkyy samat taajuudet. Oire viittaa siipipyörän
epätasapainoon ja mahdollisesti moottorin kiinnitysten löysyyteen. Korkein
tästä mittapisteestä mitattu värähtelyn tehollisarvo oli 13,9 mm/s.
Lisäksi hihnakäytöllä ainakin yksi hihnoista näytti melko löysältä. Tämä myös
todennäköisesti vahvistaa värähtelyjä moottorilla.
Suositellaan siipipyörän tarkastusta/puhdistusta sekä moottorin
kiinnitysten tarkastusta. Lisäksi suositellaan hihnakäytön tarkastusta ja
tarvittaessa hihnan vaihtoa/kiristystä.

Porrasannostin

Moottorin vapaan pään laakerilla hallitsevana taajuutena n. 96,4 Hz ja sen
monikerrat korkeana amplitudina, Kuva 3. Sama taajuus näkyy myös
moottorin käyttöpään radiaalisuunnan mittauksissa pienemmillä amplitudeilla. Moottorin laakerititetojen selvityksen jälkeen, suositeltiin tarkempaa seurantaa tai huoltoa.