Teollisuuspuhaltimen siipipyörän tasapainotus

Kiinteistöpuhaltimien tasapainotus paikan päällä tehtynä on edullisempi ja kiinteistön käyttäjälle parempi vaihtoehto kuin huoltoon lähettäminen. Tällä tavalla puhallin on poissa käytöstä pari tuntia parin päivän tai jopa parin viikon sijaan. Tasapainotus on myös tarkempaa, kun koneen kiinnitys pysyy täsmälleen samassa paikassa ennen tasapainotusta ja sen jälkeen.

Teemme tasapainotuksia kaikenlaisille puhaltimille kiinteistöihin ja teollisuuteen.

Asiakkaan tarve tai projektin tavoite

Asiakas oli todennut omilla mittauksilla savukaasuboosterpuhaltimen värähtelevän normaalia enemmän. Nomen asiantuntija pyydettiin paikalle selvittämään värähtelyn lähdettä. Alustavasti oli tiedossa, että siipipyörä saattaisi olla epätasapainossa.

Puhallinta ajettiin käyttöalueella ja samalla mitattiin online- mittauslaitteistolla eri paikoista kiihtyvyysanturilla värähtelyä. Värähtelyn todettiin olevan voimakkainta moottorin vapaassa päässä pystysuunnassa 10,6 mm/s. Värähtelyn taajuus esiintyi siipipyörän pyörimistaajuudella.

Puhaltimen siipipyörälle lisättiin painoja hitsaamalla 240 gramman edestä. Värähtelynopeuden tehollisarvo laski arvoon 1,4 mm/s, joka todettiin hyväksi tulokseksi. Aikaa siipipyörän tasapainotukseen meni noin kaksi tuntia.

teollisuuspuhaltimen tasapainotus

Teollisuuspuhaltimelta mitattu taajuusspektri ennen tasapainotusta

teollisuuspuhaltimen tasapainotus

Taajuusspektri tasapainotuksen jälkeen

Teollisuuspuhaltimen tasapainotus

Kiinteistön poistoilmapuhaltimen siipipyörän tasapainotus

Asiakkaan tiloissa olevan poistoilmapuhallin oli alkanut pitämään ääntä ja värähtelemään. Nomen asiantuntija kutsuttiin paikalle selvittämään värähtelyn lähde.

Mittaukset tehtiin moottorin käyttöpäästä online- analysaattorilla, jolla voitiin seurata puhaltimen käyttäytymistä reaaliajassa. Puhallinta käytettiin eri ajonopeuksilla, jotta voitiin poissulkea mahdollisuus resonanssille vain tietyllä ajonopeudella.

Mittaukset osoittivat värähtelyn tulevan epätasapainoisesta siipipyörästä, joka onkin yleisin syy puhaltimen värähtelyille. Värähtelynopeuden tehollisarvoksi mitattiin 26,4 mm/s.

Siipipyörälle lisättiin tasapainotusmassa, jonka avulla siipipyörä saatiin tasapainoon. Tarkistusmittauksissa värähtelynopeuden tehollisarvoksi mitattiin 1,6 mm/s. Ero aikaisempaan oli selkeä ja samalla puhallin hiljeni merkittävästi.

Kaikki tämä voitiin toteuttaa asiakkaan tiloissa kahden tunnin aikana. Asiakas sai myös raportin josta voidaan jatkossa tarkistaa tehdyt työt ja mittauksien arvot.

puhaltimen tasapainotus

Kiinteistöpuhaltimelta mitattu taajuusspektri ennen tasapainotusta

Taajuusspektri tasapainotuksen jälkeen

Kiinteistöpuhaltimen tasapainotus