nmas Tailored

nmas Tailored

nmas Tailored

Nome Oy toimittaa mittausjärjestelmiä asiakkaalle yksilöllisesti räätälöitynä. Järjestelmät voivat sisältää erilaisia mitattavia suureita, kuten värähtely, akustinen emissio, paine, lämpötila, ratakäyrät, öljyn puhtaus/partikkeli määrät yms.

Järjestelmistä voidaan lähettää ja kerätä tietoa toisista järjestelmistä erilaisten rajapintojen kautta, sekä analogia viesteinä.

Järjestelmiämme on saatavilla langattomina ja haastaviin olosuhteisiin soveltuvina (korkeat lämpötilat/värähtelyt).

Esimerkkejä räätälöitävistä järjestelmistä:

        -     Langattomat järjestelmät esim. pyörivien akselien ja laitteiden

               sisäisiin mittauksiin

        -     Turbiinien kunnonvalvontajärjestelmät

        -     Azipodien langattomat mittaukset

        -     Hakkujen mittausjärjestelmät

        -     Hitaasti pyörivien kohteiden mittausjärjestelmät


Mittausjäjestelmämme soveltuvat lähes kaikkien mekaanisten laitteiden mittaukseen. 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä juuri teille sopiva järjestelmä!