Paperikoneen pituusleikkurin värähtelymittaus

Asiakkaan tarve

Valmistaja oli toimittanut paperikoneelle pituusleikkurin. Loppuasiakkaan mukaan leikkurilla esiintyi epänormaalia värähtelyä eikä laitetta voi sen vuoksi ottaa vastaan. Valmistaja halusi selvittää värähtelyiden aiheuttajan, jotta voi kohdistaa korjaustoimet oikeaan paikkaan.

Projektin haasteet

Mitattava kohde oli Kiinassa ja laitteen valmistaja Suomessa. Analysoinnin kohteena oli pituusleikkuri, jonka värähtelyiden analysointi on usein varsin haastavaa. Haasteet johtuvat jatkuvasta ajonopepeuksien, massojen ja ohjausparametrien muutoksesta.

Nomen tarjoama ratkaisu

Nomella on kokemusta vastaavista värähtelymittauksista. Pituusleikkuria päätettiin mitata monikanavaisella mittauslaitteella paikan päällä Kiinassa.

Koneen kunnon analyysi

Pituusleikkurille tehtiin kattavat värähtelymittaukset ja koneen toimintaa seurattiin useiden päivien ajan. Pituusleikkureiden ominaisuuksiin voi kuulua suhteellisen voimakkaat värähtelyt joillakin paperilaaduilla. Värähtelyihin vaikuttavat muun muassa ajonopeudet, leikkurin tyyppi, paperin laatu ja ajoparametrit. Tehtyjen mittausten perusteella pituusleikkuri oli kunnossa. Värähtelyt kasvoivat ajoittain kohtuullisiksi ja aiheuttivat suhteellisen voimakasta ääntä. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut leikkurin toimintaan. Laitteen valmistajan ja koneen käyttäjien kanssa käytiin tulokset läpi ja toimitus hyväksyttiin.

Lopputulos

Koneen käyttäjät vakuuttuivat siitä että ostettu laite toimii kuten on sovittu ja sitä voi käyttää turvallisesti. Koneen valmistaja sai lisätietoa laitteen värähtelyistä ja käytti näitä tietoja hyväkseen myöhemmässä tuotekehityksessä.

Käytetty laitteisto