Teollisuusyritysten kilpailukykyä voidaan ylläpitää paitsi tuotannon luotettavuudella, myös tuotteiden ja laitosten kyvyllä muuntautua tehokkaasti tarpeen mukaan. Jatkuva kehitys tuo paineita luoda uudenlaisia innovaatioita, jotka samalla täytyy suunnitella tuotantoystävälliseksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi. 

Olemme palvelleet teollisuutta ensin kunnonvalvonnan puitteissa vuodesta 2005 asti. Myöhemmin ohjelmisto- ja tuotekehityksessä ja nyt myös mekaniikkasuunnittelussa. Suunnittelutyö on osa teollisuusyritysten toimintaa ja asiantuntijoidemme avulla pystymme tehostamaan ja parantamaan suunnittelutyötä. Olemme apuna kaikenkokoisten teollisuusyritysten tarpeissa.

 

Palvelumme mekaniikkasuunnitteluun

resurssit

Tarjoamme mekaniikkasuunnitteluun resurssia yrityksen käyttöön joko osaksi asiakkaan omaa tiimiä jatkuvaan suunnittelutyöhön tai projektin eri vaiheisiin. Mekaniikkasuunnittelumme tarjoaa tarvittavat komponentit ja puitteet tuotteen haluttujen toimintojen saavuttamiseksi. Ymmärrämme innovoinnin tärkeyden kilpailuedun tarjoamiseksi ja asiantuntijamme avulla idea viimeistellään täydelliseksi ratkaisuksi. Huolellinen dokumentointimme varmistaa projektin sujuvan etenemisen ja hyvän lopputuloksen.

Suunnittelussa käytämme viimeisintä 3D-mallinnusohjelmistoja ja teknologiaa, joiden avulla suunnittelu on tehokasta ja sujuvaa.

Autamme mekaniikkasuunnittelussa, olipa tarve suunnitella uutta tuotetta tai päivittää vanhaa tuotetta. Toimimme luontevana osana asiakkaan organisaation suunnittelutiimiä tai voimme ottaa koko suunnittelun haltuumme. Kanssamme yhteistyö niin tuotteiden, koneiden kuin linjastojen suunnittelussa on sujuvaa runsaan teollisuuskokemuksemme ansiosta.

Suunnitteluprojektit

Suunnitteluprojektin avulla on mahdollista toteuttaa selkeästi budjetoitava kokonaisuus ja resurssien käyttö pystytään suunnittelemaan tarkasti juuri tiettyyn projektiin. Pystymme tekemään monenlaisia projekteja aina konseptoinnista tuotteistukseen, loppukäyttöön ja ylläpitoon asti.

Projektit aloitetaan esisuunnittelulla, jossa rajataan projekti ja konseptoidaan ratkaisuja yhdessä asiantuntijan ja asiakkaan kanssa. Konseptoinnissa asiakas saa runsaasti hyödyllistä tietoa ja näkemystä suunnitelman toteutuksesta. Samalla varmistamme, että lopputuloksesta tulee juuri sellainen, joka palvelee asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Suunnitteluautomaatti

Nykyaikainen suunnitteluautomaatti tehostaa ja helpottaa suunnittelutyötä merkittävästi tekemällä päätelmiä, laskelmia ja ratkaisuja suunnittelijan puolesta. Suunnitteluautomaatti räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja on kannattava investointi tulevaisuuteen. Automaatti soveltuu erityisen hyvin yrityksille, joiden tuotetta räätälöidään asiakkaan tarpeisiin tai joka muuten vaatii usein muutoksia. Automatisoimalla suunnittelua, voi yritys säästää satoja suunnittelutyötunteja yhtä projektia kohden. Suunnitteluautomaatin mahdollistama nopeampi  suunnitteluprosessi tuo myös muita merkittäviä etuja: inhimillisten virheiden vähentyminen, tuotteiden rakenneoptimoinnin ja liiketoiminnalliset hyödyt (time-to-market/time-to-profit). 

Suunnitteluautomaattimme edustaa markkinoiden edistyksellisintä osaamista. hyödynnämme tapauskohtaisesti tarjolla olevia teknologioita aina varioituvista malleista konfiguraattoreihin ja keinoälyyn pohjautuviin KBS/RBS -järjestelmiin.

Suunnitteluautomaatti on erikoisosaamistamme. Tutustu suunnitteluautomaattiin lisää täällä.

Palvelumme kattavat kaiken suunnittelutyön tuotteen elinkaaren aikana, kuten:

 • Mekaniikkasuunnittelu
 • Konseptointi
 • Projektisuunnitelma ja -johtaminen
 • Tekninen laskenta
 • Tuotekehitys
 • Suunnitteluautomaattiratkaisut
 • Elinkaaren hallinta

Kaikki lähtee liikkeelle ideasta. Ota meihin yhteyttä ja voimme yhdessä miettiä miten idea voidaan toteuttaa.

  Harri Kelho
  Liiketoimintajohtaja

  harri.kelho@nome.fi

  +358 50 568 9150