Värinäanalyysi laskettelukeskukselle

Asiakkaan tarve

Vähän ennen laskettelukauden parhainta sesonkia huoltomies havaitsi hiihtohissin käytöllä poikkeavaa ääntä. Äänen lähdettä ei voitu paikallistaa aistinvaraisesti. Asiakkaan ensimmäinen arvio viasta oli sähkömoottorin laakerivaurio, johon varauduttiin tilaamalla kohteelle uudet laakerit. Asiasta ei kuitenkaan ollut varmuutta, eikä kohdetta haluttu pysäyttää huoltoa varten kesken parasta sesonkia.

Projektin haasteet

Muutos koneen kunnossa huomattiin vähän ennen pääsiäistä. Pääsiäinen on alueen paras   laskettelusesonki. Hiihtohissin pysäyttäminen olisi vaikeuttanut hiihtokeskuksen toimintaa. Mahdollinen vaurio taas olisi voinut aiheuttanut hissin pysähtymisen ja asiakkaiden juuttumisen hissiin.

Ratkaisu

Asiakas otti yhteyttä Nomen asiantuntijoihin. Nopeasti todettiin Nomen etäyhteydellä varustetun siirrettävän nmas-Simple laitteiston soveltuvan tilanteeseen erityisen hyvin. Laitteisto lähetettiin asiakkaalle postilla ja se oli asiakkaan käytössä seuraavana päivänä. Laitteiden käyttöönotto onnistui asiakkaalta helposti ja antureiden oikea sijoittelu varmistettiin valokuvien avulla. Tämän jälkeen sekä asiakas että Nomen asiantuntija pystyivät seuraamaan laitteiston kuntoa jatkuvasti.

Koneen kunnon analyysi

Nomen suorittaman analyysin perusteella kohteella ei todettu laakerivauriota. Myöskään merkkejä muista vakavista vaurioista ei todettu. Ainoa poikkeama oli sähköisen häiriön aiheuttama 300 Hz:n värähtely. Asiakkaan kanssa todettiin että niin kauan kun kohteella on online-valvonta ja tilannetta seurataan hissiä voidaan käyttää turvallisesti. Tilanteen vakavuuden vuoksi Nomen asiantuntija vieraili pääsiäisen aikana asiakkaan luona tutustumassa kohteeseen. Samalla asiakkaan kanssa sovittiin päivittäisestä kohteen kunnon raportoinnista.

Lopputulos

Nopeasti asennetun siirrettävän online-kunnonvalvonnan ansiosta hissiä ei tarvinnut  pysäyttää lainkaan. Valvontaa jatkettiin koko loppukauden ajan. Kohteen värähtelytasoissa ei tapahtunut muutosta ja lopulta hissiä käytettiin normaalisti kauden loppuun asti.

Käytetty laitteisto