Etävalvonta

Etävalvonta auttaa tehokkaasti ongelmien diagnosoinnissa, varsinkin syrjäseutujen tuotantolaitoksissa. Nome tarjoaa kustannustehokkaan etävalvonnan. Sen avulla Nomen asiantuntija voi analysoida dataa etänä. Tietojen etäluennan vuoksi mittaus ja analyysi voi tapahtua ilman teidän organisaatioonne kohdistuvaa rasitusta.

Etäanalyysi

Nome toimittaa ja asentaa sopivan järjestelmän. Järjestelmä voi olla esimerkiksi nmas Easy tai langaton nmas Chess. Asennuksen jälkeen muodostetaan yhteys datan lähettämiseksi Nomelle analyysia varten. Ennalta valitun suunnitelman mukaan yksi Nomen asiantuntijoista analysoi mittaustulokset. Analyysiin perustuen tehdään raportti. Nomen asiantuntija arvioi ongelmat ja ehdottaa seuraavaa vaihetta.

Data tallennetaan tietokantaan. Säännöllinen mittaus luo erittäin hyvän pohjan kehityssuunnittelulle. Ajan mittaan tästä saa selkeän näkemyksen tuotantolaitoksen tilanteesta ja kehityksestä. Riskejä voidaan arvioida paremmin ja ylläpito voi tapahtua tehokkaammin, koska järjestelmien ennustettavuus paranee.

Nome nmas

Vianmääritysapu

Hälytystasot ja -menettelyt voidaan asettaa online-järjestelmään. Järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, kun asetetut tasot ylittyvät. Järjestelmän mittaustiedot lähetetään välittömästi asiantuntijoillemme. Havannoitu poikkeama voidaan analysoida välittömästi, mikä auttaa oikean päätöksen tekemisessä. Nomen asiantuntija suorittaa tarvittaessa analyysin, tarkastuksen ja raportin selventämisen paikan päällä.

Signal measurement Nome nmas

Rutiiniseuranta

Nome tarjoaa koneille (pumput, moottorilaakerit, turbiinit, jne.) säännöllisen valvontaohjelman. Sen jälkeen kun seurattava kohde on yksilöity, Nome voi tarjota ehdotuksen kuinka usein kohdetta pitää seurata. Nomen asiantuntija vierailee paikalla tarjoten lyhyen opastuksen online-järjestelmän käytöstä ja suunnittelee seurannan. Nome voi myös tarjota lyhyen seminaarin huollolle, käyttäjille ja vianmäärittäjille.

Nome nmas easy

Hyödyt

  • Säästää rahaa – analyysiä ei tarvitse tehdä paikan päällä.
  • Säästää aikaa – tehtaan henkilöstö voi kerätä dataa tarvittaessa
  • Parantunut koneiden luotettavuus, turvallisuus ja alhaisemmat huoltokustannukset
  • Yhdistämällä tehtaan henkilöstön tietämys ja Nomen värähtelyn asiantuntevuus saadaan aikaan loistavia tuloksia
Värähtelyn analysointi