Mitä ovat suunnitteluautomaatit?

Suunnitteluautomaatti on ratkaisu, jolla automatisoidaan prosesseja suunnittelutoiminnassa ja suunnittelun ympärillä. Joissain tapauksissa suunnitteluautomaatti kykenee myös auttamaan, tukemaan ja automatisoimaan eri tuotannon prosesseja. Tavoiteltu hyöty suunnitteluautomaateille on toimintojen ja prosessien nopeuttaminen. Riippuen teknologiasta ja toteutuksesta suunnitteluautomaatit hyödyt ovat hyvin laajat:

  • Nopeutunut suunnittelu; parhaimmillaan jopa yli 95% nopeampi
  • Virheiden väheneminen ja tunnistamisen vahvistuminen
  • Täydellisempi tuote mm. rakenneoptimointien myötä
  • Varioitavuus; RBS suunnitteluautomaatti kykenee vaivatta generoimaan miljoonia tuotevariaatioita
  • Tehostunut toimintaprosessi; suunnitteluautomaattia voidaan hyödyntää myös myynnissä, hankintatoimissa ja tuotannossa.
  • Keskitetty digitaalinen tiedonhallinta
  • Hiljaisen tiedon tallennus yhtiölle; suunnitteluautomaattiin tallentuu suunnittelutieto, joka perinteisesti on sitoutunut henkilöihin

Suunnitteluautomaatin hyödyt ja edut konkretisoituvat esimerkiksi toimitussuunnittelun tehostumisella (1-3 päivässä suunnitteludokumentaatio valmis tarkastuksineen), myynnin merkittävästi tarkemmalla kustannus- ja toimituslaskentana, yrityksen suunnittelukapasiteetin kasvuna (yritys voi keskittyä enemmän tuotteen kehittämiseen) ja varsinaisen suunnittelutyön helpottuminen käyttöliittyminen kautta.

Kolme automaattiteknologiaa

Yleisesti suunnitteluautomaattiteknologiat voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. Lopulliset suunnitteluautomaattitoteutukset realisoituvat näiden kolme osa-alueen yhdisteistä ja soveltamisista. Suunnitteluautomaattiteknologiat:

  • CAD automaatio: Parametriset mallit ja CAD:n oma automatisointi, toteutus on CAD:n omien sisäisten työkalujen avulla.
  • Konfiguraattorit: Hallinnoidaan suunnittelumateriaalia ja tuoterakenteita järjestelmäpohjaisesti (usein PDM pohjalla)
  • Ulkoiset sovellukset (RBS): Toteutetaan CAD:stä, järjestelmistä ja muista sovelluksista riippumaton oma erillinen sovellus, joka toteuttaa matemaattisten mallien ja laskentojen avulla tuotteen suunnittelun ja ohjaa muita ohjelmia lopputuloksen edellä. Ideologisesti tuotos nojaa tietoon ja sen hallintaan (KBE)

Asiakkaalle suunnitteluautomaattiprojektin alkuvaiheessa on äärimmäisen tärkeää arvioida ja valita oikea teknologia. Väärin valittu teknologia voi synnyttää helposti suuria kustannuksia ja pahimmassa tapauksessa väärin valittu teknologia toteutuksen takana voi lopulta jäädä käyttämättä/hyödyttömäksi. Oikean teknologiavalinnan edellä on myös hyvä tehdä esiselvityksiä ja mahdollisesti toteuttaa demo/mpv.

Asiantuntijamme toteuttavat kriittiset alkutoimet asiakkaan toiminnan, tuotteet ja vaatimuksen huomioiden. Näin toimien varmistetaan asiakkaalle aidosti oikean suunnitteluautomaattiratkaisun valinta ja toteutus, joka tuottaa liiketoiminallisia hyötyjä vuosia eteenpäin. Tutustu myös muihin mekaniikkasuunnittelun palveluihimme.